Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis 2014


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že sedmo leto zapored organizira med svojimi člani izbor Naj računovodski servis.

Kdo lahko sodeluje?

 • Na izbor se računovodski servisi, člani ZRS prijavijo s prijavnimi obrazci po posameznih kategorijah.
 • Območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS lahko z obrazcem Nominacija za sodelovanje v izboru Naj računovodski servis 2014 predlagajo računovodski servis za sodelovanje v izboru. Strokovna služba ZRS po prejemu predlogov pozove nominirane računovodske servise k izpolnitvi prijavnice in prijavi na izbor.


Kategorije izbora 
so opredeljene glede na število zaposlenih v računovodstvu na dan prijave:

 • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
 • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
 • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih
   

Finalisti izbora
Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.
 

Kako se prijavite?
Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si.
Prijave sprejemamo na sedežu ZRS do 20. junija 2014 ali na naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. V primeru poštnega pošiljanja velja datum poštnega žiga priporočene pošte (vključno z žigom 20.6.2014). Prijav, oddanih po tem datumu, ne bomo upoštevali.

Prejem prijavnice bo potrjen po elektronski pošti!
 

Kako poteka izbor?

 • Član strokovne komisije (revizor) vse prijavitelje obišče na njihovem sedežu in se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so predhodno obveščeni.
 • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca in poročila revizorja med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (največ 3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvesti 11. septembra 2014 po elektronski pošti.
 • Član strokovne komisije;(svetovalec za kadrovsko področje) finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu; namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
 • Strokovna komisija do 1. oktobra 2014 opravi poglobljen razgovor z direktorji finalistov.
 • Na podlagi predstavitev finalistov na razgovorih ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis 2014 v vseh treh kategorijah.
 

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov
Strokovna komisija na podlagi predstavitev in podatkov iz prijavnih obrazcev in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.


Izbor Naj računovodskega servisa 2014 v posamezni kategoriji

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu prijavitelja

3. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

4. Razgovor strokovne komisije s finalistom

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).
Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.
  

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST 25 % 25 % 25 %
RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 20 % 20 % 20 %
SKRB ZA STRANKE 15 % 15 % 15 %
ORGANIZACIJSKA KLIMA 10 % 5 % 0 %
NAPREDEK V ZADNJEM LETU 6 % 8 % 10 %
SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI 6 % 6 % 6 %
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 5 % 8 % 10 %
RAZNOVRSTNOST STORITEV 4 % 6 % 8 %
FINANČNI KAZALNIKI 4 % 4 % 4 %
DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja) 3 % 3 % 2 %
POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH 2 % 0 % 0 %

skupaj

100 %

100 %

100 %

 
Promocija izbora

Zgodovina izbora

 • 2008 - prva organizacija izbora
 • 2010 - dopolnitev metodologije - dodan obisk revizorja na sedežu finalistov
 • 2010 - uvedba treh kategorij velikosti (mali, srednji, veliki)
 • 2010 - dopolnitev metodologije ocenjevanja s ponderji
 • 2013 - uvedba povratne informacije prijavljenim računovodskim servisom
 • 2014 - možnost nominacije računovodskega servisa s strani območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS

Avtor: Zbornica računovodskih servisov