Zapri

Novice


Arhiv: Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 2013


Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 2013

 

 

Kategorija MALI:
KARMEN, d.o.o., Lukovica

Nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2013 v kategoriji MALI je letos ponovno računovodski servis Karmen d.o.o. iz Lukovice.

Karmen d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Strokovno komisijo so tudi tokrat prepričali naslednji argumenti:

  • celovitost storitev,
  • strokovnost, odzivnost in natančnost,
  • odlična organizacijska klima, brez fluktuacije zaposlenih.

Prepričljiv je tudi njihov napredek v zadnjem letu:

  • pridobili so precejšnje število novih strank, tudi večjih,
  • posodobili so programsko in strojno opremo ter s tem omogočili strankam dostop do podatkov, ki jih dnevno potrebujejo.

Izobražujejo se tako na strokovnem področju kot tudi na področju mehkih veščin, s tem pa dosegajo tisto strokovnost, ki jim na dolgi rok pomaga uresničevati njihov prvi in glavni cilj: kakovostno opravljanje računovodskih storitev. Zadovoljna stranka je za zaposlene v podjetju Karmen d.o.o. na prvem mestu. Zavedajo se, da so svojim strankam partner, ki prispeva k njihovemu uspešnejšemu poslovanju in večji dodani vrednosti.

V podjetju Karmen d.o.o. ostajajo družini prijazno podjetje, delovna mesta so ergonomsko opremljena, svoje zaposlene pa stimulativno nagrajujejo. So izjemno organizirani, nadur ne poznajo.

Za družbeno odgovornost skrbijo z različnimi oblikami donatorstva in s tem ohranjajo pristen stik z lokalnim okoljem.

Računovodski servis Karmen d.o.o. ima zavarovano poklicno odgovornost in je vpisan v Katalog računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.

Vse to je doprineslo k odločitvi strokovne komisije, da jih že drugo leto zapored izbere za Naj računovodski servis v kategoriji MALI.

Priznanje se podeli direktorju Miranu Stoparju.

 

Kategorija SREDNJI:
FIRST, Murska Sobota d.o.o., Murska Sobota
 

V kategoriji SREDNJI je komisija priznanje Naj računovodski servis 2013 podelila podjetju FIRST, Murska Sobota d.o.o.

Podjetje First odlikujejo raznovrstne storitve in oseben odnos do strank. V letu 2012 so razvili Center poslovnih storitev, kjer na enem mestu lahko strankam ponudijo kar največ. Vsako stranko obravnavajo individualno in ji podajo informacije o finančnem poslovanju na njim razumljiv način. Najboljša reklama zanje je zadovoljna stranka, saj so kar 80 % strank pridobili na podlagi priporočil. Kot dodatno storitev strankam nudijo raznovrstna izobraževanja v lastnih, sodobno opremljenih prostorih, poskrbijo pa tudi za medsebojno mreženje strank.

Vizijo biti vodilni računovodski in svetovalni partner strankam v regiji in širše uresničujejo s strokovnimi zaposlenimi z ustrezno izobrazbo, ki se stalno dodatno izobražujejo. Njihove najpomembnejše vrednote so zaupanje, poštenost, odprtost, sodelovanje in transparentnost.

Zaposleni in podjetje sledijo enakim ciljem, poslanstvo podjetja so ponotranjili. Izzive rešujejo timsko. Spodbujajo inovativnost zaposlenih in ne poznajo fluktuacije. Vzdušje v kolektivu je sproščeno, saj gre za stabilno ekipo sodelavcev. Podjetje je tudi primer dobre prakse, saj imajo med

 

zaposlenimi neverjetno dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje, prostor, v katerem delujejo, pa omogoča nemoten pretok informacij in znanja med sodelavci. Veliko se izobražujejo tako na strokovnem področju kot tudi na področju mehkih veščin. Izredno tudi spodbujajo samostojnost in kreativnost med zaposlenimi.

Ena od njihovih najpomembnejših vrednot je biti družbeno odgovorno podjetje v lokalnem okolju. Njihova vpetost v lokalno okolje sami pojasnjujejo takole: "Če gre podjetjem in okolju dobro, bo tudi nam šlo dobro".

Računovodski servis First ima zavarovano poklicno odgovornost in vpisan v Katalog računovodskih servisov ZRS.

Kljub težkim razmeram v regiji ostajajo ambiciozni.

Priznanje se podeli direktorici FIRST, Murska Sobota d.o.o., Anici Horvat.

 

Kategorija VELIKI:
TRUDEN & TRUDEN - R d.o.o., Ljubljana
Priznanje za Naj računovodski servis 2013 v kategoriji VELIKI je prejelo podjetje TRUDEN & TRUDEN - R d.o.o. iz Ljubljane.

Računovodski servis TRUDEN & TRUDEN - R je strokovno komisijo prepričal s svojo strokovnostjo, visoko izobraženim kadrom ter širokim spektrom storitev.

Raznovrstnim strankam z osebnim stikom zagotavljajo stalno vpetost v poslovanje družbe in s tem gradijo dolgoročno partnerstvo. Strankam namenjajo ves potreben čas ter jim nudijo podporo in različna poglobljena strokovna svetovanja z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki. So prilagodljivi, z visoko stopnjo odzivnosti. Več kot tretjina zaposlenih ima VII. stopnjo izobrazbe. Vse to jim omogoča, da obvladujejo pričakovanja tudi najzahtevnejših strank, med katerimi je tudi nekaj večjih podjetij.

Njihova konkurenčna prednost je vodenje računovodstva pri stranki, pri tem pa zagotavljajo vse potrebne kontrole in ustrezno nadomestljivost.

Vpeljane imajo tudi notranje kontrole procesov, ustrezno pa skrbijo tudi za varstvo dokumentarnega sistema ter varnost poslovnih in osebnih podatkov.

 

V zadnjem letu so nadgradili računalniško opremo, uvedli skeniranje dokumentov in okrepili elektronsko poslovanje, čimer pripomorejo ne samo k boljšemu poslovanju, pač pa tudi k varovanju okolja. Pridobili so tudi nove stranke in zaposlili nove sodelavce.

Med njihovimi temeljnimi vrednotami so spoštovanje in zadovoljstvo strank, razvoj, znanje, odgovornost in prijaznost.

Glede zaposlenih sami izpostavljajo skupinsko delo in odlične medsebojne odnose, strokovno komisijo je prepričala tudi njihova urejenost glede internih aktov, nadpovprečne plače, preverjanje uspešnosti zaposlenih, možnost napredovanja in fleksibilen delovni čas.

Timska organiziranost jim omogoča enostavno nadomeščanje v primeru odsotnosti katerega od zaposlenih, kar je za samo poslovanje izjemnega pomena. Zavedajo se pomena razvoja zaposlenih kot tudi pomena dobrega vzdušja v kolektivu. V zadnjih dveh letih so na novo zaposlili kar štiri sodelavce, Prijazni delovni pogoji, skupinsko delo in odlični medsebojni odnosi so vodilo. Sistematično krepijo elemente družbene odgovornosti.

Njihovo poslovanje je stabilno, zavarovani so tudi za poklicno odgovornost.

Priznanje se podeli lastnici TRUDEN IN TRUDEN - R d.o.o., Zvonki Truden in direktorici Aniti Kmetič.

 

Od leve proti desni: Miran Stopar iz Karmen d.o.o., Zvonka Truden iz Truden & Truden - R d.o.o., Anica Horvat iz FIRST, Murska Sobota d.o.o. in Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Nagrajenci so prejeli:

  • priznanje Zbornice računovodskih servisov;
  • eno brezplačno šolnino za 1. letnik (ali višji letnik, če je kdo že zaključil višješolski študij) Visoke šole za računovodstvo ALI eno brezplačno šolnino za izvajanje izobraževanja CPR, sponzorja nagrad izbora;
  • sodelovanje na tiskovni konferenci v regiji;
  • predstavitev na spletneh straneh ZRS in v medijih.

Fotogalerija