Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) organizira med svojimi člani izbor Naj računovodski servis.

Cilj izbora

 • ozaveščati poslovno javnost, da je računovodski servis pomemben partner podjetja,
 • seznanjati uporabnike, kaj je pomembno za kakovostno opravljanje računovodskih storitev,
 • povečati pomen in ugled dejavnosti računovodskih servisov,
 • skrb za prepoznavnost kakovostnih računovodskih servisov.

Namen izbora 
je promocija dejavnosti računovodskih servisov. 

Kdo lahko sodeluje?

 • Na izbor se računovodski servisi, člani ZRS, prijavijo s prijavnimi obrazci po posameznih kategorijah.
 • Območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS lahko z obrazcem Nominacija za sodelovanje v izboru Naj računovodski servis predlagajo računovodski servis za sodelovanje v izboru. Strokovna služba ZRS po prejemu predlogov pozove nominirane računovodske servise k izpolnitvi prijavnice in prijavi na izbor.

Kategorije izbora so opredeljene glede na število zaposlenih v računovodstvu na dan prijave:

 • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
 • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
 • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih

Finalisti izbora
Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.

Kako se prijavite?
Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico, dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si.

Kako poteka izbor?

 • Član strokovne komisije (revizor) vse prijavitelje obišče na njihovem sedežu in se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so predhodno obveščeni.
 • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca in poročila revizorja med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (največ 3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvesti po elektronski pošti.
 • Član strokovne komisije (svetovalec za kadrovsko področje) finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu; namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
 • Strokovna komisija do opravi poglobljen razgovor z direktorji finalistov.
 • Na podlagi predstavitev finalistov na razgovorih ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis v vseh treh kategorijah.

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

 1. Predstavitev in podatki iz prijavnih obrazcev. 
 2. Poročilo revizorja z obiska na sedežu prijavitelja.
 3. Kazalniki poslovanja prijavitelja

Izbor Naj računovodskega servisa v posamezni kategoriji

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista (samo kategorija srednji in veliki).

3. Razgovor strokovne komisije s finalistom

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder). Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.

Promocija izbora

Zgodovina izbora

 • 2008 - prva organizacija izbora
 • 2010 - dopolnitev metodologije - dodan obisk revizorja na sedežu finalistov
 • 2010 - uvedba treh kategorij velikosti (mali, srednji, veliki)
 • 2010 - dopolnitev metodologije ocenjevanja s ponderji
 • 2013 - uvedba povratne informacije prijavljenim računovodskim servisom
 • 2014 - možnost nominacije računovodskega servisa s strani območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS