Naj računovodski servis

Novice


Arhiv: Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 2011


Podelitev priznanj Naj računovodski servis 2011

 

kategorija MALI: MDS Jovanović & Javernik d.o.o., Maribor

Družinsko podjetje od leta 1998 spremljajo partnerstvo, zaupanje in vrednote.

Po strukturi in zahtevnosti nudijo celovite storitve strankam z različnimi dejavnostmi. Odlikuje jih hitra odzivnost, posebej pa so ponosni, da lahko s strankami komunicirajo tudi v nemškem jeziku, kar jim daje dodatne možnosti za široko paleto strank, tudi takih s tujimi lastniki in poslovodstvom. Kljub temu, da so majhen servis, za stranke poskrbijo v celoti ter jih vsak mesec sproti obveščajo o podatkih o njihovem poslovanju.

Skrbijo za dobro počutje zaposlenih in naročnikov, v lastnih prostorih imajo sodobno urejene pisarne in napredno računalniško podporo.

Zelo dobro se zavedajo pomena stalnega strokovnega izobraževanja, izobražujejo pa se tudi na področju informatike in tujih jezikov. Zadovoljstvo strank merijo tudi z anketo in rezultati so razveseljujoči, kar jim daje dodano energijo za dobro delo tudi naprej.

Kljub kriznim časom stabilno poslujejo, v preteklem letu so pridobili tudi nekaj novih strank.

Priznanje je bilo podeljeno direktorici Sabini Jovanović Javernik.

 

 

kategorija SREDNJI: Apo vizija d.o.o., Velenje

 

 

Računovodski servis APO VIZIJA d.o.o. odlikuje dolgoletna tradicija. Začeli so leta 1988 kot najstarejši slovenski računovodski servis v bivši Jugoslaviji. Iz majhnega knjigovodskega servisa so zrasli v računovodsko hišo, ki skrbi za stranke iz cele Slovenije na treh lokacijah – v Šoštanju, Velenju in Ljubljani.

Njihove vrednote so spoštovanje, zaupanje, odličnost in vsesplošna povezava s strankami. Želijo, da njihove stranke rastejo in da so uspešne, njihova naloga pa je, da jim pri tem pomagajo.

Njihova struktura naročnikov je raznovrstna, v zadnjem času so se specializirali tudi za proračunske uporabnike. Njihova vizija je postali najboljši servis za proračunske uporabnike in gospodarstvo v severovzhodni Sloveniji, pa tudi širše.

Za svoje naročnike skrbijo z usposobljenimi zaposlenimi, ki se nenehno strokovno izobražujejo. Zaposlenim omogočajo napredovanje in plačilo šolnine za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Ponosni so na to, da stranke obravnavajo individualno, saj dobro poznajo poslovanje vsakega posameznega naročnika. Storitve izvajajo z moderno tehnologijo, stremijo pa k čim večjemu obsegu brezpapirnega poslovanja, ki nudi predvsem višjo dodano vrednost.

Priznanje je bilo podeljeno direktorici Apo vizija d.o.o., Janji Praznik.

 

kategorija VELIKI: Unija d.d., Brezovica pri Ljubljani


Prejemnika priznanja Naj računovodski servis v kategoriji VELIKI, odlikujejo celovite visokokakovostne storitve, sodobna organizacija delovnega procesa z visoko strokovno usposobljenimi zaposlenimi in sodobne informacijske storitve z brezpapirnim poslovanjem, podprtim z dovoljenjem Arhiva Slovenije.

Odlično imajo urejen sistem informiranja in izobraževanja strank, redno poročanje strankam o njihovem poslovanju v poslovodstvu razumljivem jeziku pa je za njih standard delovanja.

Sistematično delo pri razvoju zaposlenih se kaže tudi v organizaciji dela, saj zaposlujejo vrhunske strokovnjake s področja računovodstva, davkov, kadrov in notranje revizije, ki lahko skrbijo tudi za najzahtevnejše stranke. Za celoten proces kadrovanja in strokovnega ter osebnostnega razvoja so pripravili kompetenčne modele za pet ključnih poklicnih skupin. Nenehno investirajo v znanje in osebni razvoj zaposlenih. Zaposlene spodbujajo k ustvarjalnosti in nagrajujejo uspešne.

V Uniji že nekaj časa sistematično krepijo tudi socialne elemente družbene odgovornosti, vključeni so v Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. V letu 2011 so pridobili tudi polni certifikat družini prijaznega podjetja.

Poslovanje Unije je s poslovalnicami razširjeno v Srbiji, Hrvaški, BiH in Črni Gori saj tako slovenskim podjetjem, ki poslujejo na trgih bivše Jugoslavije, lahko nudijo poročilo iz štirih držav poslovanja.

Da so na ustrezni poti za uresničitev svoje vizije, kaže tudi vsakoletna anketa, ki jo opravijo med svojimi naročniki ter mnogo priznanj, dobljenih v tekočem in tudi v preteklih letih.

Priznanje je bilo podeljeno predsedniku uprave Unije d.d., Miranu Pikovniku.

 

Nagrajenci izbora Naj računovodski servisi 2011 so bili razglašeni v okviru 13. Kongresa računovodskih servisov v torek, 4. oktobra 2011 v Portorožu.

Nagrajenci so:

  • prejeli priznanje Zbornice računovodskih servisov;

  

Fotogalerija