Zapri

O izboru Naj računovodski servis 2012


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že peto leto organizira med svojimi člani izbor Naj računovodski servis. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.

Izbirali bomo med tremi kategorijami računovodskih servisov: MALI, SREDNJI in VELIKI!


Kdo lahko sodeluje?

Na izbor se lahko prijavijo člani ZRS.
 

Kategorije izbora

Kategorije so opredeljene glede na število zaposlenih na dan prijave:

  • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
  • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
  • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih
     

Finalisti izbora

Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.
 

Kako se prijavite?

Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si.
Prijave sprejemamo na sedežu ZRS do 10. septembra 2012 ali na naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. V primeru poštnega pošiljanja velja datum poštnega žiga priporočene pošte (vključno z žigom 10.9.2012). Prijav, oddanih po tem datumu, ne bomo upoštevali.

Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!
 

Kako poteka izbor?

  • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (največ 3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvesti 19. septembra 2012 po elektronski pošti.
  • Član strokovne komisije (pooblaščeni revizor) vse izbrane finaliste obišče na njihovem sedežu ter se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Član strokovne komisije (svetovalec za kadrovsko področje) finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu – namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Strokovna komisija do 2. oktobra 2012 opravi poglobljen razgovor s finalisti.
  • Na podlagi predstavitve finalista na razgovoru ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis 2012 v vseh treh kategorijah.
 

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov

Strokovna komisija na podlagi predstavitve in podatkov iz prijavnega obrazca in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.

Izbor Naj računovodskega servisa 2012 v posamezni kategoriji:

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom:
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu finalista

3. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).
Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.
  

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST

25%

25%

25%

FINANČNI KAZALNIKI

4%

4%

4%

SKRB ZA STRANKE

15%

15%

15%

NAPREDEK V ZADNJEM LETU

6%

8%

10%

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

5%

8%

10%

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

20%

20%

20%

ORGANIZACIJSKA KLIMA

10%

5%

0%

SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI

6%

6%

6%

RAZNOVRSTNOST STORITEV 4% 6% 8%
DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja) 3% 3% 2%
POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH 2% 0% 0%

skupaj

100%

100%

100%

 

 Promocija izbora

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov