Naj računovodski servis

Nagrajenci so:

Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI: Karmen, d.o.o., Lukovica 

Naj računovodski servis 2015 v kategoriji SREDNJI: Replika d.o.o., Ljubljana 

Naj računovodski servis 2015 v kategoriji VELIKI: Unija računovodska hiša d.d., Brezovica pri Ljubljani


Podelitev nagrad izbora Naj računovodski servis 2015 se prične pri času 2:08


Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI: Karmen, d.o.o., Lukovica 

Nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI je računovodski servis Karmen, d.o.o., Lukovica. 

Njihove vrednote so visoka strokovnost, natančnost raznovrstnih storitev ter visoka odzivnost do strank in državnih institucij.

Odlična organizacija delovnih procesov se odraža v dolgoletnem sodelovanju s strankami. Odnos do strank se jim zdi eden od ključnih dejavnikov uspeha, imajo tudi zavarovano poklicno odgovornost.

Podjetje s skoraj 25-letno tradicijo posluje s konstantno rastjo ter zadovoljnimi delavci in lastniki družbe. Redno strokovno izobraževanje jim na dolgi rok pomaga uresničevati cilje ostati visoko kakovosten računovodski servis. Novi poslovni prostori in posodobitev informacijske tehnologije omogočajo še boljšo delovno klimo. 

V družini prijaznem podjetju svoje zaposlene spodbujajo v zdrav način življenja. V letu 2015 so postali »Ambasador zdravih delovnih mest« in podpisnik memoranduma »Iniciativa za zdrava delovna mesta« v okviru projekta GZS.

Računovodski servis Karmen d.o.o. svojo odličnost potrjuje s številnimi certifikati: pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev in so vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov. So tudi prejemnik certifikata »Zlate odličnosti« in Excellent SME.

V lokalnem okolju so prepoznani kot družbeno odgovorno podjetje za kar skrbijo z različnimi oblikami donatorstva in sponzorstva.

Vse to je doprineslo k odločitvi strokovne komisije, da jih že četrto leto zapored izbere za Naj računovodski servis v kategoriji MALI.

Priznanje se podeli direktorju Miranu Stoparju.

Naj računovodski servis 2015 v kategoriji SREDNJI: Replika d.o.o., Ljubljana 

V kategoriji SREDNJI je komisija priznanje Naj računovodski servis 2015 podelila podjetju REPLIKA d.o.o. iz Ljubljane.

Njihova vizija je biti butični računovodski servis, ki opravlja širok spekter visoko kakovostnih računovodskih storitev za najzahtevnejše stranke. Strankam zagotavljajo učinkovito podporo, ki prispeva k rasti njihovega poslovanja. Uvedli so po meri izdelan CRM sistem, ki jim omogoča lažje upravljanje s strankami.

Spodbudno delovno okolje omogoča strokovni razvoj in osebnostno rast zaposlenih. Med njihovimi strankami je 70 % strank iz tujine, zato zaposleni redno nadgrajujejo znanje v številnih tujih jezikih. Vpeljan kompetenčni model podjetja je podlaga za ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih. Vzpostavili so promocijo zdravja na delovnem mestu z namenom boljšega počutja zaposlenih in organizacijske klime. 

Prenovili so informacijsko in pisarniško opremo ter delovne prostore. Skrb za varnost osebnih podatkov in varnostno kopiranje podatkov na oddaljeno lokacijo je njihov standard poslovanja. Strankam nudijo celovito e-poslovanje in popolno brezpapirno e-računovodstvo.

Vpeljane imajo notranje kontrole procesov s predpisanimi delovnimi postopki. 

V zadnjem letu so povečali finančne rezultate in izboljšali strukturo strank, kar potrjujejo pridobljeni certifikati odličnosti AAA, SME Excellence in nacionalni šampion v okviru evropske poslovne nagrade European Business Awards 2015/2016 kot eno od 15 slovenskih podjetij. Pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev in so vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.

Nagrajenec v tej kategoriji veliko pozornosti posveča družbeno in okoljsko odgovornemu ravnanju. Postali so partner prve študentske računovodske olimpijade v Sloveniji v organizaciji Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Priznanje se podeli direktorici Replika d.o.o., Poloni Urh.

Naj računovodski servis 2015 v kategoriji VELIKI: Unija računovodska hiša d.d., Brezovica pri Ljubljani 

Priznanje za Naj računovodski servis v kategoriji VELIKI je prejelo podjetje UNIJA računovodska hiša d.d., iz Brezovice pri Ljubljani.

Vizija družbe je s timom vrhunskih strokovnjakov opravljati širok nabor visokokakovostnih storitev za zagotavljanje celovite podpore strank. Obvladujejo najzahtevnejše stranke, ki jim zaupajo kot svojemu poslovnemu partnerju. 

Danes s 75 zaposlenimi delujejo v 6 državah, 3 franšizah in eno poslovno enoto. Svojim naročnikom omogočajo, da imajo na enem mestu zbrane vse informacije za regije, na katerih delujejo. To dosegajo s sodobno organizacijo poslovnega procesa in najsodobnejšo informacijsko podporo z brezpapirnim poslovanjem, podprtim z dovoljenjem Arhiva Slovenije.

Timu sodelavcev zagotavljajo delovno okolje, ki spodbuja osebno rast, nudi varnost, zadovoljstvo ter ravnotežje med delom in zasebnih življenjem. Kompetenčni model je podlaga za iskanje, razvoj, ocenjevanje uspešnosti in napredovanje kadra. Preko 100 ur letnega usposabljanja na zaposlenega krepko presega evropsko povprečje. Dvig zadovoljstva zaposlenih se je po anketi dvignilo, ker živijo vrednote kot so zavzetost za skupne cilje, zaupanje, inovativnost, timsko delo, odkrita komunikacija, učenje in razvoj. So tudi večkratni prejemnik nazivov Top 10 izobraževalec in ustanovitelj Inštituta za računovodstvo.

Pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev in so vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.

Prepričljiv je njihov napredek v zadnjem letu:

  • pridobitev certifikata ISO 9001,
  • uvedba strokovnih in operativnih internih strokovnih standardov, ki veljajo za vso programsko opremo v vseh državah poslovanja,
  • uvedba mobilne aplikacije Unija App za stranke, s katero si izboljšajo preglednost nad poslovanjem.

Ambiciozni ostajajo tudi naprej, saj stremijo k dolgoročni rasti s širitvijo na nove trge in dodatnim naborom storitev. 

Priznanje se podeli predsedniku uprave Unije d.d., Miranu Pikovniku.