Zapri

O izboru Naj računovodski servis 2015


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že osmo leto zapored organizira med svojimi člani izbor Naj računovodski servis.

Cilj izbora

 • ozaveščati poslovno javnost, da je računovodski servis pomemben partner podjetja,
 • seznanjati uporabnike, kaj je pomembno za kakovostno opravljanje računovodskih storitev,
 • povečati pomen in ugled dejavnosti računovodskih servisov,
 • skrb za prepoznavnost kakovostnih računovodskih servisov.

Namen izbora 
je promocija dejavnosti računovodskih servisov. 

Kdo lahko sodeluje?

 • Na izbor se računovodski servisi, člani ZRS, prijavijo s prijavnimi obrazci po posameznih kategorijah.
 • Območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS lahko z obrazcem Nominacija za sodelovanje v izboru Naj računovodski servis 2015 predlagajo računovodski servis za sodelovanje v izboru. Strokovna služba ZRS po prejemu predlogov pozove nominirane računovodske servise k izpolnitvi prijavnice in prijavi na izbor.

Kategorije izbora so opredeljene glede na število zaposlenih v računovodstvu na dan prijave:

 • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
 • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
 • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih

Finalisti izbora
Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.

Kako se prijavite?
Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si.
Prijave sprejemamo na sedežu ZRS do 22. julija 2015 ali na naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. V primeru poštnega pošiljanja velja datum poštnega žiga priporočene pošte (vključno z žigom 22. 7. 2015). Prijav, oddanih po tem datumu, ne bomo upoštevali. 
Prejem prijavnice bo potrjen po elektronski pošti!

Kako poteka izbor?

 • Član strokovne komisije (revizor) vse prijavitelje obišče na njihovem sedežu in se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so predhodno obveščeni.
 • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca in poročila revizorja med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (največ 3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvesti 10. septembra 2015 po elektronski pošti.
 • Član strokovne komisije (svetovalec za kadrovsko področje) finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu; namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
 • Strokovna komisija do 30. septembra 2015 opravi poglobljen razgovor z direktorji finalistov.
 • Na podlagi predstavitev finalistov na razgovorih ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis 2014 v vseh treh kategorijah.

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov
Strokovna komisija na podlagi predstavitev in podatkov iz prijavnih obrazcev in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.

Izbor Naj računovodskega servisa 2015 v posamezni kategoriji

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu prijavitelja

3. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

4. Razgovor strokovne komisije s finalistom

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder). Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.

Promocija izbora

Zgodovina izbora

 • 2008 - prva organizacija izbora
 • 2010 - dopolnitev metodologije - dodan obisk revizorja na sedežu finalistov
 • 2010 - uvedba treh kategorij velikosti (mali, srednji, veliki)
 • 2010 - dopolnitev metodologije ocenjevanja s ponderji
 • 2013 - uvedba povratne informacije prijavljenim računovodskim servisom
 • 2014 - možnost nominacije računovodskega servisa s strani območne zbornice ali samostojne regijske zbornice v okviru GZS