Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis za leto 2008


Združenje računovodskih servisov (ZRS) organizira izbor Naj računovodski servis, na katerem lahko sodelujejo le člani združenja. S tem dogodkom želimo našim članom podati povratne informacije o njihovem delu v primerjavi z drugimi računovodskimi servisi ter med podjetji širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa za njihovo delovanje. Le tako bomo lahko napredovali, postali boljši in premagovali nove izzive.

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko člani ZRS, ki imajo zaposleno vsaj eno osebo. Člani upravnega odbora ZRS ne smejo sodelovati, prav tako tudi zaposleni v podjetjih, od koder prihajajo člani upravnega odbora ZRS, člani strokovne komisije ter njihovi družinski člani.

Kako se prijavite za sodelovanje?
Računovodski servis se lahko prijavi sam tako, da izpolni prijavnico in jo izpolnjeno vrne najkasneje do 16. septembra 2008 (velja datum poštnega žiga) v kuverti s priporočeno pošto na naslov Združenja računovodskih servisov. Prijave prispele po tem datumu ne bodo upoštevane. Prijavnica je dostopna na naslovu http://najrs.gzs.si/slo/prijavnica.
Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!

Kako bo potekal izbor?

  • Vse prijavne obrazce bo pregledala strokovna komisija, katera bo med vsemi prijavljenimi izbrala 5 najboljših računovodskih servisov in jih o tem obvestila do 23. septembra 2008 po pošti.
  • Ocenjevanje bo potekalo anonimno, saj komisija ne bo imela podatka o tem, kateri prijavni obrazec pripada posameznemu računovodskemu servisu.
  • S predstavniki petih najboljših računovodskih servisov bo strokovna komisija opravila med 29. septembrom in 3. oktobrom 2008 razgovor in se podrobneje seznanila z načinom dela računovodskega servisa in na osnovi določenih kriterijev izbrala Naj računovodski servis za leto 2008.
  • Naj računovodski servis za leto 2008 bo razglašen na jubilejnem 10. Kongresu računovodskih servisov, 16. oktobra 2008, v Kongresnem centru Portus v Hotelu Slovenija v Portorožu.

Merila za ocenjevanje
Izbran bo računovodski servis, ki bo na osnovi naslednjih kriterijev najbolj primeren, da predstavlja ZRS:

    1. Ožji izbor na osnovi prijavnega obrazca
    2. Razgovor s komisijo

Avtor: Združenje računovodskih servisov