Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis 2009


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) organizira izbor Naj računovodski servis, na katerem lahko sodelujejo le člani zbornice. S tem dogodkom v širši poslovni javnosti širimo zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.


Kdo lahko sodeluje?

Na izbor se lahko prijavijo člani ZRS.


Kako se prijavite?

Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si. Izpolnjeno s priporočeno pošto vrne na naslov ZRS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana najkasneje do 16. septembra 2009 (velja datum poštnega žiga). Prijave prispele po tem datumu ne bodo upoštevane.
Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!
 

Kako bo potekal izbor?

  • Vse prijavne obrazce bo pregledala neodvisna strokovna komisija, katera bo med vsemi prijavljenimi kandidati izbrala 5 finalistov in jih o tem obvestila do 23. septembra 2009 po elektronski pošti.
  • Prva faza ocenjevanja bo potekalo anonimno (komisija ne bo imela podatka o tem, kateri prijavni obrazec pripada posameznemu računovodskemu servisu).
  • Član strokovne komisije bo finaliste obiskal na njihovem sedežu. O podrobnostih obiska bodo finalisti predhodno obveščeni.
  • Strokovna komisija bo med 28. septembrom in 2. oktobrom 2009 opravila razgovor s finalisti.
  • Po razgovoru z vsemi finalisti bo strokovna komisija izbrala Naj računovodski servis za leto 2009.

Merila za ocenjevanje strokovne komisije 

  • strokovnost
  • poslovna uspešnost in stabilnost
  • širok spekter strank
  • uravnoteženost z razvojnim potencialom

Avtor: Zbornica računovodskih servisov