Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis 2010


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že tretje leto organizira med svojimi člani izbor za Naj računovodski servis. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa

Tokrat je izbor zasnovan drugače kot pretekla leta, z namenom, da bi vzpodbudili zanimanje kar največjega števila servisov. Izbirali bomo namreč med tremi kategorijami računovodskih servisov: MALI, SREDNJI in VELIKI!


Kdo lahko sodeluje?

Na izbor se lahko prijavijo člani ZRS.
 

Kategorije izbora

Kategorije so opredeljene glede na število zaposlenih na dan prijave:

 • Kategorija MALI: do vključno 3 zaposleni
 • Kategorija SREDNJI: 4 do 7 zaposlenih
 • Kategorija VELIKI: 8 in več zaposlenih
   

Finalisti izbora

Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.
 

Kako se prijavite?

Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si. Izpolnjeno prijavnico s priporočeno pošto vrne na naslov ZRS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana najkasneje do 10. septembra 2010 (upoštevali bomo datum poštnega žiga). Prijave prispele po tem datumu ne bodo upoštevane.
Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!
 

Kako bo potekal izbor?

 • Vse prijavne obrazce bo pregledala neodvisna strokovna komisija, ki bo na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca med vsemi prijavljenimi kandidati izbrala 9 finalistov (3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvestila do 15. septembra 2010 po elektronski pošti.
 • Član strokovne komisije (pooblaščeni revizor) bo vseh 9 izbranih finalistov obiskal na njihovem sedežu ter se z njimi pogovoril o načinu njihovega dela ter o tem poročal ostalim članom strokovne komisije.  O času obiska bodo finalisti predhodno obveščeni.
 • Zunanji sodelavec strokovne komisije (psiholog) bo finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obiskal na njihovem sedežu – namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska bodo finalisti predhodno obveščeni.
 • Strokovna komisija bo med 1. in 5. oktobrom 2010 opravila poglobljen razgovor s finalisti.
 • Na podlagi predstavitve finalista na razgovoru ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov bo strokovna komisija izbrala Naj računovodski servis 2010 v vseh treh kategorijah.
 

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov

Strokovna komisija bo na podlagi predstavitve in podatkov iz prijavnega obrazca in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbrala po tri finaliste v vsaki kategoriji.

Izbor Naj računovodskega servisa 2010 v posamezni kategoriji:

Strokovna komisija bo ocenjevala na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom:
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu finalista

3. Poročilo psihologa o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).

Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.
  

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST

25%

25%

25%

FINANČNI KAZALNIKI

4%

4%

4%

SKRB ZA STRANKE

15%

15%

15%

NAPREDEK V ZADNJEM LETU

6%

8%

10%

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

5%

8%

10%

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

20%

20%

20%

ORGANIZACIJSKA KLIMA

10%

5%

0%

SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI

6%

6%

6%

RAZNOVRSTNOST STORITEV 4% 6% 8%
DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja) 3% 3% 2%
POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH 2% 0% 0%

skupaj

100%

100%

100%


 

 

 Promocija izbora

 • Sporočilo za medije ZRS
 • Tiskovne konference na sedežih območnih in samostojnih regionalnih zbornic ter v Ljubljani na sedežu GZS (oz. v okviru 12. Kongresa računovodskih servisov)
 • Članki v aktualnih nacionalnih in regijskih medijih
 • Pregled objav v medijih na spletnih straneh ZRS http://najrs.gzs.si in www.gzs.si/zrs
   

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov