Naj računovodski servis

Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 2010


kategorija MALI: GRS d.o.o. Trbovlje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značilnost te kategorije je predvsem skrb za vodenje poslovnih knjig naročnikom in manj ukvarjanje s svetovalnimi storitvami. Večina računovodskih servisov v tej kategoriji se ukvarja predvsem z manjšimi podjetji in podjetniki. Računovodski servis GRS d.o.o. Trbovlje pa bistveno odstopa od tega povprečja, saj ga odlikuje predvsem širok spekter strank, od najmanjših podjetnikov do najzahtevnejših naročnikov, tudi tistih z obvezno revizijo računovodskih izkazov.

Več kot pohvalno skrbijo za svoje stranke, za podjetnike - začetnike organizirajo tudi osnovno izobraževanje o pomenu računovodstva in računovodskih izkazov. Z naročniki imajo urejeno tudi računalniško povezavo, ki lahko koristijo možnost vpogleda v svoje poslovanje. Fluktuacije naročnikov praktično ni, kar kaže na njihovo zadovoljstvo z opravljenimi storitvami.

Računovodje v podjetju GRS d.o.o. so visoko strokovno usposobljeni, fluktuacije zaposlenih ni, poskrbljeno je za prijetno in stimulativno delovno okolje ter za ustrezno nagrajevanje zaposlenih.

Dolgoletna tradicija, stabilno poslovanje in prilagodljivost trgu in razmeram so še dodatno doprinesli k razlogom, da jih je strokovna komisija izbrala za Naj računovodski servis v kategoriji MALI.

Priznanje je bilo podeljeno direktoricama GRS d.o.o. Trbovlje, Nevenki in Tatjani Bovhan.

 

kategorija SREDNJI: LERMANI d.o.o.

Med srednje velikimi računovodskimi servisi je opaziti delitev na servise, ki se pretežno ukvarjajo z vodenjem računovodstva ter na tiste, ki opravljajo še cel kup vzporednih dejavnosti.

Računovodski servis LERMANI d.o.o. odlikuje dolgoletna tradicija, stabilnost poslovanja ter raznolikost strank, saj skrbijo tudi za najzahtevnejše naročnike. K temu zagotovo pripomore tako ustrezna izobrazbena struktura zaposlenih kot tudi njihovo nenehno strokovno izobraževanje.

Gre za računovodski servis, ki zna strankam pojasniti rezultate njihovega poslovanja na tak način, da na podlagi prejetih računovodskih informacij podjetja sprejemajo ustrezne poslovne odločitve.

Z naročniki vzpostavlja primeren in neposreden odnos, ki omogoča ustrezno kvaliteto izdelave računovodskih izkazov, pa tudi optimizacijo davčnih obveznosti.  

Priznanje je bilo podeljeno direktorici Lermani d.o.o., Dragici Kosterov.

 

kategorija VELIKI: UNIJA d.d.

Značilnost velikih računovodskih servisov je predvsem velik poudarek na razvoju informacijske tehnologije ter organizaciji delovnih procesov. Praviloma nudijo poleg tipičnih računovodskih storitev tudi različna svetovanja, od davčnega, poslovnega do kadrovskega in finančnega.

Prejemnika priznanja za Naj računovodski servis v kategoriji VELIKI, odlikuje uvedba brezpapirnega poslovanja, saj je prvi med računovodskimi servisi pridobil tudi dovoljenje Arhiva Slovenije za brezpapirno poslovanje.

Odlično imajo urejen sistem informiranja in izobraževanja strank, odličen pa je tudi sistem poročanja strankam o njihovem poslovanju, saj redno pošiljajo poročila poslovodstvu v njim razumljivem jeziku.

Sodobna organizacija delovnega procesa omogoča prevzem odgovornosti in pooblastil na računovodje vključno s sistemom mentorstva za računovodje in za nove sodelavce, kar omogoča sistematičnost in kvaliteto dela računovodskega servisa. Pomemben je tudi sistem dela na kadrovskem področju - letni razgovori, merjenje zadovoljstva zaposlenih, prepoznavanje potenciala zaposlenih, izobraževanje, sistem mentorstva zagotavljajo sistematično skrb za razvoj zaposlenih

Poslovanje Unije je razširjeno tudi zunaj Slovenije, kjer predvsem nudijo storitve podjetjem v slovenski lasti, ki poslujejo na trgih bivše Jugoslavije.

Glavni direktor je podjetnik s poslovno vizijo na področju ponudbe računovodskih storitev, ki zna poskrbeti za razvoj in rast računovodskega servisa.

Priznanje je bilo podeljeno predsedniku uprave Unije d.d., Miranu Pikovniku.