Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis 2011


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že četrto leto organizira med svojimi člani izbor za Naj računovodski servis. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.

Izbirali bomo med tremi kategorijami računovodskih servisov: MALI, SREDNJI in VELIKI!


Kdo lahko sodeluje?

Na izbor se lahko prijavijo člani ZRS.
 

Kategorije izbora

Kategorije so opredeljene glede na število zaposlenih na dan prijave:

  • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
  • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
  • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih
     

Finalisti izbora

Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.
 

Kako se prijavite?

Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si. Izpolnjeno prijavnico s priporočeno pošto vrne na naslov GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. septembra 2011 (upoštevali bomo datum poštnega žiga). Prijave prispele po tem datumu ne bodo upoštevane.
Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!
 

Kako poteka izbor?

  • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvestil 14. septembra 2011 po elektronski pošti.
  • Član strokovne komisije (pooblaščeni revizor) vseh 9 izbranih finalistov obišče na njihovem sedežu ter se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Član strokovne komisije (svetovalec za kadrovsko področje) finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu – namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Strokovna komisija 27. septembra 2011 opravi poglobljen razgovor s finalisti.
  • Na podlagi predstavitve finalista na razgovoru ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis 2011 v vseh treh kategorijah.
 

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov

Strokovna komisija na podlagi predstavitve in podatkov iz prijavnega obrazca in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.

Izbor Naj računovodskega servisa 2011 v posamezni kategoriji:

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom:
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu finalista

3. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).
Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.
  

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST

25%

25%

25%

FINANČNI KAZALNIKI

4%

4%

4%

SKRB ZA STRANKE

15%

15%

15%

NAPREDEK V ZADNJEM LETU

6%

8%

10%

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

5%

8%

10%

RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

20%

20%

20%

ORGANIZACIJSKA KLIMA

10%

5%

0%

SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI

6%

6%

6%

RAZNOVRSTNOST STORITEV 4% 6% 8%
DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja) 3% 3% 2%
POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH 2% 0% 0%

skupaj

100%

100%

100%


 

 

 Promocija izbora


Avtor: Zbornica računovodskih servisov