Naj računovodski servis

O izboru Naj računovodski servis 2013


Zbornica računovodskih servisov (ZRS) že šesto leto organizira med svojimi člani izbor Naj računovodski servis.


Kdo lahko sodeluje?

Na izbor se lahko prijavijo člani ZRS.
 

Kategorije izbora

Kategorije so opredeljene glede na število zaposlenih na dan prijave:

  • Kategorija MALI: do vključno 4 zaposleni
  • Kategorija SREDNJI: 5 do 9 zaposlenih
  • Kategorija VELIKI: 10 in več zaposlenih
     

Finalisti izbora

Izberejo se trije finalisti za vsako kategorijo.
 

Kako se prijavite?

Računovodski servis se lahko prijavi s prijavnico dostopno na naslovu http://najrs.gzs.si.
Prijave sprejemamo na sedežu ZRS do 10. septembra 2013 ali na naslov GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. V primeru poštnega pošiljanja velja datum poštnega žiga priporočene pošte (vključno z žigom 10.9.2013). Prijav, oddanih po tem datumu, ne bomo upoštevali.

Prejem prijavnice bomo potrdili po elektronski pošti!
 

Kako poteka izbor?

  • Vse prijavne obrazce pregleda neodvisna strokovna komisija, ki na podlagi podatkov in informacij iz prijavnega obrazca med vsemi prijavljenimi kandidati izbere 9 finalistov (največ 3 finaliste za posamezno kategorijo) in jih o tem obvesti 18. septembra 2013 po elektronski pošti.
  • Član strokovne komisije (pooblaščeni revizor) vse izbrane finaliste obišče na njihovem sedežu in se z njimi pogovori o načinu njihovega dela ter o tem poroča ostalim članom strokovne komisije. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Član strokovne komisije;(svetovalec za kadrovsko področje)finaliste iz kategorije SREDNJI in VELIKI obišče na njihovem sedežu; namen njegovega obiska je razgovor z zaposlenimi in priprava poročila o organizacijski klimi podjetja. O času obiska so finalisti predhodno obveščeni.
  • Strokovna komisija do 2. oktobra 2013 opravi poglobljen razgovor z direktorji finalistov.
  • Na podlagi predstavitev finalistov na razgovorih ter na podlagi poročil, informacij in zbranih podatkov strokovna komisija izbere Naj računovodski servis 2013 v vseh treh kategorijah.
 

Merila strokovne komisije

Izbor finalistov

Strokovna komisija na podlagi predstavitev in podatkov iz prijavnih obrazcev in kazalnikov poslovanja prijaviteljev izbere po tri finaliste v vsaki kategoriji.


Izbor Naj računovodskega servisa 2013 v posamezni kategoriji

Strokovna komisija ocenjuje na podlagi naslednjih podatkov, informacij in meril:

1. Ocena strokovne komisije iz prijavnega obrazca in razgovora s finalistom
   - strokovnost
   - raznolikost strank
   - finančni kazalniki
   - ravnanje s človeškimi viri
   - skrb za stranke
   - splošni vtis o družbi
   - napredek v zadnjem letu
   - informacijska tehnologija
   - družbena odgovornost
   - povezovanje na tujih trgih

2. Poročilo pooblaščenega revizorja z obiska na sedežu finalista

3. Poročilo svetovalca za kadrovsko področje o organizacijski klimi z obiska na sedežu finalista

Komisija oceni finalista po posameznih merilih, ki imajo znotraj skupne ocene različno težo (ponder).
Ponderji se nekoliko razlikujejo znotraj posameznih kategorij.
  

 

veliki

srednji

mali

STROKOVNOST 25 % 25 % 25 %
RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 20 % 20 % 20 %
SKRB ZA STRANKE 15 % 15 % 15 %
ORGANIZACIJSKA KLIMA 10 % 5 % 0 %
NAPREDEK V ZADNJEM LETU 6 % 8 % 10 %
SPLOŠNI VTIS O DRUŽBI 6 % 6 % 6 %
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 5 % 8 % 10 %
RAZNOVRSTNOST STORITEV 4 % 6 % 8 %
FINANČNI KAZALNIKI 4 % 4 % 4 %
DRUŽBENA ODGOVORNOST (do okolja) 3 % 3 % 2 %
POVEZOVANJE NA TUJIH TRGIH 2 % 0 % 0 %

skupaj

100 %

100 %

100 %

  

 Promocija izbora


Avtor: Zbornica računovodskih servisov