Naj računovodski servis

Strokovna komisija za leto 2010


Ocenjevanje finalistov je izvedla strokovna komisija v sestavi:

  • prof. dr. Marko Hočevar, redni profesor, Ekonomska fakulteta
  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.
  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru in vsebinski vodja izobraževanj s področja Davki, računovodstvo in finance pri Akademiji Finance
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS  


Ocenjevanje nagrajencev pa je izvedla strokovna komisija v naslednji sestavi:

  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Silvester Zaman, pooblaščeni revizor, Plus revizija d.o.o.
  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru in vsebinski vodja izobraževanj s področja Davki, računovodstvo in finance pri Akademiji Finance
  • Alenka Avberšek, izvršna direktorica, Center za lobiranje, GZS  
  • Alenka Maher, Kadrovski inženiring, Alenka Maher s.p.

Avtor: Zbornica računovodskih servisov