Naj računovodski servis

Strokovna komisija za leto 2011


Ocenjevanje prijavljenih na izbor v 2011 izvede neodvisna strokovna komisija v sestavi:

  • doc. dr. Tatjana Horvat, predavateljica na Fakulteti za management v Kopru in vsebinski vodja izobraževanj s področja Davki, računovodstvo in finance pri Akademiji Finance
  • mag. Aleksander Igličar, višji predavatelj, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • mag. Romana Logar, direktorica AJPES
  • Alenka Maher, Kadrovski inženiring, KI d.o.o., samostojna svetovalka za kadrovsko področje, univ.dipl.psih.
  • dr. Branko Mayr, dekan Visoke šole za računovodstvo, pooblaščeni revizor

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov